VÝUKOVÉ PROGRAMY 

⇒  programy vzdělávací, zdraví a prevence, ekologické a environmentální najdete ZDE 

 

 

 

 

VÝUKOVÉ PROGRAMY Z CYKLU "ABY NAŠE PLANETA VZKVÉTALA"

⇒  programy zaměřené na výchovu dětí v oblasti předcházení vzniku odpadů, jejich tříděním a znovupoužíváním 

         Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Odboru životního prostředí Statutárního města Brna.

 

 

 

PROJEKTOVÉ DNY PRO MŠ

 témata jsou připravena dle pravidel dotačních šablon najdete ZDE