3. ročník.

        

 

Soutěžní úkol

Vydejme se společně po stopách minulosti. Zapátrejte v archivech, oprašte staré knihy, vyslechněte si zapomenuté příběhy. V tomto roce je vaším úkolem přečíst a zpracovat báj, pověst nebo jakýkoliv příběh, který se opíra o historické události ve vašem kraji. Inspiraci můžete najít v knihách se starými českými pověstmi, v kronikách nebo tradovaných příbězích. I když bychom rádi poznali pověsti přímo z vašeho kraje, pokud se vám nic nepodaří najít, můžete se opřít o jakoukoliv pověst či báj z českých dějin.   

Podmínky soutěže

Každý rok nás překvapíte, jak různě jste schopni téma pojmout. Nenechte se omezovat! Fantazii se meze nekladou a již nyní se těšíme sa výsledky vaší práce. 

Kategorie

Organizátor si vyhrazuje právo změny soutěžních kategorií podle počtu přihlášených prací.

Termín uzávěrky

Hodnocení a vyhlášení výsledků

Všechny práce budou hodnoceny odbornou porotou (výtvarníci, knižní nakladatelé, představitelé brněnské veřejnosti). O výsledcích a způsobu vyhlášení soutěže budete informováni. 

 

Bližší informace

tel. 607 679 415, mail: filianek@filianek.cz
tel. 724 211 264, mail: filianek@filianek.cz

 

 

Pozvánka ... ZDE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ročník

BALETNÍ POHÁDKY

Pohádky inspirované světovými balety jako jsou Louskáček, Šípková Růženka, Labutí jezero, Pták Ohnivák, Popelka nebo Coppélia byly námětem 2. ročníku soutěže. Děti měli za úkol namalovat obrázek z dané baletní pohádky jako ilustraci do knižky. Zúčastnilo se 22 mateřských, základních a uměleckých škol a hodnotili jsme celkem 186 výtvarních prací. Patronem a odbornou porotkyní ročníku byla paní Dana Šťastná Flídrová - autorka a ilustrátorka knížky Roztančené pohádky, redaktorka časopisu Národní divadlo Praha. Dalšími členy odborné poroty byly paní Jana Přibylová - primabalerina, nyní baletní mistr ND Brno, paní Magdalena Říčná - brněnská malířka a grafička a pan Milan Dorazil - technický a výtvarný redaktor nakladatelství ARGO. Obrázky na diplomy pro vyhodnocené práce a také obrázky na účastnícké listy všem dětem věnovala paní Dana Šťastná Flídrová.

Díky všem za podporu naší soutěže.

Výsledky z 2. ročníku soutěže najdete zde
Všechny práce si můžete prohlédnout na těchto odkazech:


1. ročník

BAJKA

Námětem 1. ročníku se stala bajka, kterou děti měli zpracovat do leporel. Sešlo se 297 nádherných leporel z 62 mateřských, základních a uměleckých škol z celé České republiky. Soutěžní práce hodnotili 4 hodnotitelé odborní - ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Ing. Libuše Nivnická, pracovník propagace KJM - malíř MgA. Jakub Hvězda, brněnská malířka a grafička Ing. arch. Magdalena Říčná a Ing. arch. Michal Říčný a dalších 16 veřejných hodnotitelů bylo z řad přátel a rodičů Filiánku. Některé práce byly vystaveny v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Obrázky na diplomy pro vyhodnocené leporela a také obrázky na účastnícké listy všem dětem věnoval brněnský malíř a ilustrátor Pavel Čech.

Díky všem za podporu naší soutěže.

Ukázky z prací najdete v naší fotogalerii zde