5. ročník

  MALOVANÝ ZPĚVNÍK

 

Soutěžní úkol

Letos jsme rozhodli spojit literaturu a výtvarní umění s krásou hudebního světa. Zazpívejte si Vaši oblíbenou českou písničku. Následně tuto písničku namalujte, nebo jinak zpracujte s využitím notové osnovy, pomocí notových značek, využijte další symboly notového zápisu. Můžete pracovat samostatně i ve skupině. I jedna písnička je malým zpěvníkem.  

Každý rok nás překvapíte, jak různě jste schopni nabízené téma pojmout. Nenechte se omezovat! Fantazii se meze nekladou a již nyní se těšíme sa výsledky vaší práce. 

 

Podmínky soutěže

Kategorie

Organizátor si vyhrazuje právo změny soutěžních kategorií podle počtu přihlášených prací.

Termín uzávěrky

Soutěžní práce můžete zaslat:

Soutěžné práce je nutné předložit do 30. 4. 2024.

 

Hodnocení a vyhlášení výsledků

Všechny práce budou hodnoceny odbornou porotou (výtvarníci, knižní nakladatelé, představitelé brněnské veřejnosti). O výsledcích a způsobu vyhlášení soutěže budete informováni. 

Bližší informace

Pozvánka  ZDE


4. ročník

HÁDANKY Z POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ

"Za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila. Měsíc viděl, nepověděl, hnězdy znaly, pohlídaly, slunce vstalo, posbíralo." Úkolem 4. ročníku bylo zapátrat v paměti, ve kterých knížkách se děti setkali s hádankami. Takovou knížku pohádek nebo příběhů přečíst a zpracovat do obrázků do formy kalendáře. Přišlo nám celkem 360 výtvarných prací ze 30 škol, které jsme hodnotili jako samostatné práce i jako celý kalendář. Záštitu udělila ilustrátorka Iveta Autratová, která věnovala i obrázky do diplomů. 

Děkujeme všem za účast. 

 
 

3. ročník

BÁJE A POVĚSTI VAŠEHO KRAJE

Vydejme se společně po stopách minulosti. Děti měli za úkol přečíst a zpracovat báj, pověst nebo jakýkolv příběh, který se opírá o historické události v jejich kraji. Zúčastnilo se celkem 41 mateřských, základních a uměleckých škol z celé České republiky.

Odborná porota ve zložení Tomáš Tůma (malíř a ilustrátor knížek pro děti), Štěpánka Sekaninová (literární redaktorka v Albatros Media a autorka dětských knih) a další členové odborné poroty z řad grafiků, designérů a výtvarníků hodnotili celkem 349 výtvarných prací. Obrázky na diplomy pro vyhodnocené práce věnoval Tomáš Tůma.

Díky všem za podporu naší soutěže.

 
 

2. ročník

BALETNÍ POHÁDKY

Pohádky inspirované světovými balety jako jsou Louskáček, Šípková Růženka, Labutí jezero, Pták Ohnivák, Popelka nebo Coppélia byly námětem 2. ročníku soutěže. Děti měli za úkol namalovat obrázek z dané baletní pohádky jako ilustraci do knižky. Zúčastnilo se 22 mateřských, základních a uměleckých škol a hodnotili jsme celkem 186 výtvarních prací. Patronem a odbornou porotkyní ročníku byla paní Dana Šťastná Flídrová - autorka a ilustrátorka knížky Roztančené pohádky, redaktorka časopisu Národní divadlo Praha. Dalšími členy odborné poroty byly paní Jana Přibylová - primabalerina, nyní baletní mistr ND Brno, paní Magdalena Říčná - brněnská malířka a grafička a pan Milan Dorazil - technický a výtvarný redaktor nakladatelství ARGO. Obrázky na diplomy pro vyhodnocené práce a také obrázky na účastnícké listy všem dětem věnovala paní Dana Šťastná Flídrová.

Díky všem za podporu naší soutěže.

 

 


1. ročník

BAJKA

Námětem 1. ročníku se stala bajka, kterou děti měli zpracovat do leporel. Sešlo se 297 nádherných leporel z 62 mateřských, základních a uměleckých škol z celé České republiky. Soutěžní práce hodnotili 4 hodnotitelé odborní - ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně Ing. Libuše Nivnická, pracovník propagace KJM - malíř MgA. Jakub Hvězda, brněnská malířka a grafička Ing. arch. Magdalena Říčná a Ing. arch. Michal Říčný a dalších 16 veřejných hodnotitelů bylo z řad přátel a rodičů Filiánku. Některé práce byly vystaveny v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Obrázky na diplomy pro vyhodnocené leporela a také obrázky na účastnícké listy všem dětem věnoval brněnský malíř a ilustrátor Pavel Čech.

Díky všem za podporu naší soutěže.