je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování veřejně prospěšného zájmu. Jeho posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, kterým je zejména:

Dětský klub Filiánek

Dětský klub Filiánek, se sídlem na ulici Antonínská 18 v Brně, byl založen v roce 2009, jako součást Filia klubu, jehož náplní jsou kurzy plavání pro malé děti. V květnu 2014 v souladu s novým zněním Občanského zákoníku byla organizace Dětský klub Filiánek transformována na zapsaný spolek Filiánek, z.s.

 

STANOVY SPOLKU FILIÁNEK, z.s.

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů - GDPR