AKTIVIZAČNÍ KURZ TRÉNINKU PAMĚTI PRO SENIORY

Zveme seniory, kteří si chtějí formou aktivních tréninků zachovat duševní svěžest, optimismus a vysoké sebevědomí. Věříte, že jste schopni si zapamatovat až 150 slov, naučit se 100místné číslo nebo si zapamatovat všechny české panovníky? Je příjemné zjistit, že paměť nám funguje i v pokročilém věku, pokud víme, jak ji cvičit a posilovat. Náplň kurzu:trénink paměti, procvičování koncentrace, udržení pozornosti, rozvoj smyslového vnímání, soustředění, praktické nácviky probraných technik, domácí úkoly na procvičení a zafixování.    

V rámci deseti lekcí se seznámíte s kognitivními technikami trénování paměti: akrostika, akronyma, metoda loci, paměťové háčky, kategorizace, příběhy, koncentrace, strukturace, vylučování, vztahy, slovní páry, rozkrývání, vydělování, protiklady, úvahy, atd. Lekce na sebe navazují, výuka probíhá od jednoduchého ke složitějšímu s důrazem na opakování a procvičení probrané látky.
Po úspěšném absolvování kurzu Tréninku paměti obdrží všichni senioři Certifikát „Aktivní senior“.
 

Místo konání:  Antonínská 18, 602 00 Brno, zastávka tramvaje 1,6 Antonínská


Kurz pro začátečníky
zahájení 22. 10. 2018
pondělí  9:30-11:00 hod, 10 lekcí, cena 1.000,- Kč

Téma výuky: Duha, Kalendář na rok 2018, mužský a ženský víceboj, 150 položek nákupu, práce s čísla, pražské mosty, čeští a američtí prezidenti, brněnské zastávky, Ludolfovo číslo, zvěrokruh a další drobná cvičení.

Kurz pro pokročilé
zahájení 25. 10. 2018
čtvrtek    8:15-9:45 hod, 10 lekcí, cena 1.000,- Kč

Téma výuky: opakování probrané látky, Čeští panovníci, Morseova abeceda, Himalájské osmitisícovky, Africké státy, Brněnské obecní znaky a další zajímavá cvičení. 


Přihlášky a bližší informace: Jana Benešová, tel. 728 652 335, e-mail: benesova@filianek.cz

lektorka: Ing. Jana Benešová, Certifikovaný trenér paměti I. Stupně, ČSTPMJ 

 

 

 

  

Organizační řád kurzů