Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Organizace Filiánek, z.s., nabízí možnost realizace profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v rámci autorizované zkoušky 69–017-M uznané MPSV jako správním orgánem věcně příslušným podle ustanovení paragrafu 9 odst. 1 a par 22 písm. b) zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 

Od roku 2015 jsme připravili již 34 běhů profesních zkoušek na pozici Chůva, kterých se zúčastnilo 308 osob, z toho 281 úspěšně, 27 osob neuspělo, z nich se 21 zúčastnilo opravné zkoušky, ve které uspěli. 6 osob se již znovu ke zkoušce nehlásilo. Před samotnou zkouškou bylo možné absolvovat Přípravný kurz ke státní zkoušce (proběhlo 33 kurzů), ve kterých se uchazeči o profesní kvalifikaci seznámili s obsahem požadovaných kompetencí a kritérií stanovených MPSV potřebných pro úspěšné složení státní zkoušky. Kurzu se zúčastnilo celkem 265 osob. Úspěšnost osob u zkoušek absolvujících Přípravný kurz je trojnásobná. Hodnocení a ohlasy na naše kurzy si můžete přečíst ZDE. Koncem roku 2019 nám byla úspěšně prodloužena akreditace k výkonu státních zkoušek do roku 2024. 

10.4.2015 proběhla v naší organizaci kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí, která v závěrečné zprávě o proběhlé kontrole pochválila průběh vedení akreditovaných zkoušek, její organizaci i formální správnost celého procesu ústní, praktické i písemné části zkoušky. Zákonné podmínky udělené akreditace byly dodrženy a naplněny. 
 
Od 14.1.2020 došlo k úpravě standardů od autorizujícího orgánu MPSV, na tyto skutečnosti jsme reagovali úpravou průběhu státních zkoušek.
 
Rádi Vás celým procesem získání profesní kvalifikace provedeme. Nabízíme osobní konzultaci s koordinátorkou realizace státních zkoušek, možnost účasti v Přípravném kurzu, zapůjčení studijní literatury, praxi ve státní i soukromé školce, odbornou pomoc v rámci celého procesu přípravy k výkonu profese Chůvy i následné vedení a podporu v dalším doplňkovém vzdělávání. 
 
Naše organizace Filiánek se zabývá péčí o děti již od roku 2009. Vzhledem k charakteru naší činnosti nabízíme i možnost následné spolupráce a podpory Vašeho dalšího podnikání v oblasti péče o malé děti. Spolupracujeme s celou řadou prorodinných organizací v rámci celé ČR, v problematice zajištění obslužné péče se podrobně orientujeme, jsme připraveni Vás podpořit v získání živnostenského oprávnění a provést Vás celým legislativním procesem.
 
Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace naleznou uplatnění v těchto zařízeních: V hlídacích agenturách, jako chůvy, v zařízeních péče o děti od 0 roků. V dětských skupinách, mateřských centrech, klubech maminek, hlídacích koutcích. Ve firemních, soukromých i státních školkách. Jako osoby samostatně výdělečně činné.
 
Ohlasy a hodnocení najdete ZDE...
 
 

Přípravný kurz ke státní profesní zkoušce Chůva:

 
Místo konání kurzů: Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno 602 00
 
Aktuální termíny Přípravných seminářů ke státní profesní zkoušce Chůva:
 
Přípravný kurz:    
 
Cena: 2.500,– Kč (celkem 16 hodin)
 

Témata přednášek: pedagogika, řešení nepříznivých výchovných situací, vývojové etapy a socializace dítěte, etika chůvy, orientace v pracovně právních vztazích, provozní a hygienická pravidla, dodržování zásad BOZP, první pomoc, péče o nemocné dítě, hygiena, zdravý životní styl dítěte. Zadání písemné přípravy Uplatňování metod a forem pedagogické práce.

Přednáší: Mgr. Radka Retková, Ing. Jana Benešová, Mgr. Alena Poláková, Petra Mrkosová

 

Přihláška do Přípravného kurzu:

 

    

 

Státní profesní zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M 


Aktuální termíny rok 2021:
 
  • 12.2. a 13.2. 2021
  • 9.4. a 10.4.​ 2021
  • 11.6. a 12.6. 2021
  • 8.10. a 9.10. 2021
  • 3.12. a 4.12. 2021
 
Cena: 5.200,– Kč
Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška – rozsah zkoušky, písemná část 90  minut, ústní část 1,5 hodiny. Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem  a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Při vyšším počtupřihlášených účastníků možnost rozšíření termínu zkoušky na čtvrtek a neděli.)


Přihláška ke státní profesní zkoušce k vyplnění:

 


 
Vzhledem k požadavkům MPSV je nutné přihlášky stáhnout do počítače, vytisknout, vyplnit ručně a originál Přihlášky ke státní zkoušce doručit na naši adresu: Filiánek, z.s., Antonínská 18, 602 00 Brno. 
Na základě jeho doručení Vám zašleme upřesňující e-mail s potvrzením o Vašem zařazení ke státní zkoušce. Souběžně Vám zašleme další potřebné informace a podklady ke státní zkoušce. Podrobné informace podáme na níže uvedeném kontaktu. 

 

Koordinátorka Přípravných kurzů a státní zkoušky Chůva pro děti 69-017-M
Ing. Jana Benešová, tel. 728 652 335, e-mail: benesova@filianek.cz