Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Organizace Filiánek, z.s., nabízí možnost realizace profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v rámci autorizované zkoušky 69–017-M uznané MPSV jako správním orgánem věcně příslušným podle ustanovení paragrafu 9 odst. 1 a par 22 písm. b) zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 
 

Přípravný kurz ke státní profesní zkoušce Chůva:
 

»    Aktuální termíny:

»    Cena:       2.500,- Kč (celkem 16 hodin)    

»    Místo konání kurzů:  Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno 602 00

»    Témata přednášek:

»    Přednáší:     Mgr. Radka Retková, Ing. Jana Benešová, Mgr. Alena Poláková, Petra Mrkosová  

»    Přihláška do Přípravného kurzu:

 

 

 

Státní profesní zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M

 

»    Aktuální termíny:

 •    9. 4. a 10. 4. 2021
 •    11. 6. a 12. 6. 2021
 •    30. 8. 2021
 •    8. 10. a 9. 10. 2021
 •    3. 12. a 4. 12. 2021

»    Cena:       5.200,- Kč   

»    Místo konání kurzů:  Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno 602 00

»   Informace o zkoušce:

 • Zkouška probíha ve dnou dnech - první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška.
 • Rozsah zkoušky - písemná část 90 minut, ústní část 90 minut.
 • Povinnou součastí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky.
 • Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínu zkoušky na čtvrtek a neděli.  
 
»    Přihláška ke Státní profesní zkoušce:
 • Vzhledem k požadavkům MPSV je nutné přihlášku stáhnout, vytisknout, vyplnit ručně a originál přihlášky doručit na adresu Filiánek, z.s., Antonínská 18, 602 00 Brno. 
 • Na základě jeho doručení Vám zašleme upřesňující email s potvrzením o Vašem zařazení ke státní zkoušce. Souběžně Vám zašleme další potřebné informace a podklady. 

 


 

O nás

Naše organizace Filiánek, z.s., nabízí možnost realizace profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v rámci autorizované zkoušky 69–017-M uznané MPSV jako správním orgánem věcně příslušným podle ustanovení paragrafu 9 odst. 1 a par 22 písm. b) zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Zabýváme se péčí o děti již od roku 2009. Vzhledem k charakteru naší činnosti nabízíme i možnost následné spolupráce a podpory Vašeho dalšího podnikání v oblasti péče o malé děti. Spolupracujeme s celou řadou prorodinných organizací v rámci celé ČR, v problematice zajištění obslužné péče se podrobně orientujeme, jsme připraveni Vás podpořit v získání živnostenského oprávnění a provést Vás celým legislativním procesem.

 • Koncem roku 2019 nám byla úspěšně prodloužena akreditace k výkonu státních zkoušek do roku 2024.
 • 10.4.2015 proběhla v naší organizaci kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí, která v závěrečné zprávě o proběhlé kontrole pochválila průběh vedení akreditovaných zkoušek, její organizaci i formální správnost celého procesu ústní, praktické i písemné části zkoušky. Zákonné podmínky udělené akreditace byly dodrženy a naplněny.
 • Od 14.1.2020 došlo k úpravě standardů od autorizujícího orgánu MPSV, na tyto skutečnosti jsme reagovali úpravou průběhu státních zkoušek.

 

O kurzu

Rádi Vás celým procesem získání profesní kvalifikace provedeme. Nabízíme osobní konzultaci s koordinátorkou realizace státních zkoušek, možnost účasti v Přípravném kurzu, zapůjčení studijní literatury, praxi ve státní i soukromé školce, odbornou pomoc v rámci celého procesu přípravy k výkonu profese Chůvy i následné vedení a podporu v dalším doplňkovém vzdělávání.

Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace naleznou uplatnění v těchto zařízeních: v hlídacích agenturách, jako chůvy, v zařízeních péče o děti od 0 roků, v dětských skupinách, mateřských centrech, klubech maminek, hlídacích koutcích, ve firemních, soukromých i státních školkách i jako osoby samostatně výdělečně činné.

Od roku 2015 jsme připravili již 34 běhů profesních zkoušek na pozici Chůva, kterých se zúčastnilo 308 osob, z toho 281 úspěšně, 27 osob neuspělo, z nich se 21 zúčastnilo opravné zkoušky, ve které uspěli. 6 osob se již znovu ke zkoušce nehlásilo. Před samotnou zkouškou bylo možné absolvovat Přípravný kurz ke státní zkoušce (proběhlo 33 kurzů), ve kterých se uchazeči o profesní kvalifikaci seznámili s obsahem požadovaných kompetencí a kritérií stanovených MPSV potřebných pro úspěšné složení státní zkoušky. Kurzu se zúčastnilo celkem 265 osob. Úspěšnost osob u zkoušek absolvujících Přípravný kurz je trojnásobná. 

Ohlasy a hodnocení najdete ZDE...
 

Kontakt

Koordinátorka přípravných kurzů a státní zkoušky :

Ing. Jana Benešová