Hezký dobrý den, 

na základě vývoje současné situace ohledně virové nákazy v ČR, přistupujeme k odložení termínu Přípravného kurzu, který se měl konat tento víkend. Náhradní termín bude stanoven za 14 dní dle vývoje stavu postupu šíření nemoci v naší republice. (Předběžný návrh termínu byl zatím stanoven na 28. a 29.3.2020. ) Státní zkouška 4. a 5.4.2020.

Toto opatření činíme s ohledem na doporučení odborné veřejnosti a s ohledem na to, že mnoho uchazeček je zaměstnáno v přímém kontaktu s malými dětmi.

Děkujeme za pochopení vzniklé situace.  Uhrazené platby jsou převedeny na náhradní termín, pokud by se Přípravný kurz neuskutečnil, budou Vám poukázané platby vráceny v plné výši.

S přáním krásného dne za Filiánek.

Jana Benešová

15.3.2020

 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Organizace Filiánek, z.s., nabízí možnost realizace profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v rámci autorizované zkoušky 69–017-M uznané MPSV jako správním orgánem věcně příslušným podle ustanovení paragrafu 9 odst. 1 a par 22 písm. b) zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 

Od roku 2015 jsme připravili již 30 běhů profesních zkoušek na pozici Chůva, kterých se zúčastnilo 274 osob, z toho 247 úspěšně, 27 osob neuspělo, z nich se 21 zúčastnilo opravné zkoušky, ve které uspěli. 6 osob se již znovu ke zkoušce nehlásilo. Před samotnou zkouškou bylo možné absolvovat Přípravný kurz ke státní zkoušce (proběhlo 29 kurzů), ve kterých se uchazeči o profesní kvalifikaci seznámili s obsahem požadovaných kompetencí a kritérií stanovených MPSV potřebných pro úspěšné složení státní zkoušky. Kurzu se zúčastnilo celkem 246 osob. Úspěšnost osob u zkoušek absolvujících Přípravný kurz je trojnásobná. Hodnocení a ohlasy na naše kurzy si můžete přečíst ZDE. Koncem roku 2019 nám byla úspěšně prodloužena akreditace k výkonu státních zkoušek do roku 2024. 

10.4.2015 proběhla v naší organizaci kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí, která v závěrečné zprávě o proběhlé kontrole pochválila průběh vedení akreditovaných zkoušek, její organizaci i formální správnost celého procesu ústní, praktické i písemné části zkoušky. Zákonné podmínky udělené akreditace byly dodrženy a naplněny. 
 
Od 14.1.2020 došlo k úpravě standardů od autorizujícího orgánu MPSV, na tyto skutečnosti jsme reagovali úpravou průběhu státních zkoušek.
 
Rádi Vás celým procesem získání profesní kvalifikace provedeme. Nabízíme osobní konzultaci s koordinátorkou realizace státních zkoušek, možnost účasti v Přípravném kurzu, zapůjčení studijní literatury, praxi ve státní i soukromé školce, odbornou pomoc v rámci celého procesu přípravy k výkonu profese Chůvy i následné vedení a podporu v dalším doplňkovém vzdělávání. 
 
Naše organizace Filiánek se zabývá péčí o děti již od roku 2009. Vzhledem k charakteru naší činnosti nabízíme i možnost následné spolupráce a podpory Vašeho dalšího podnikání v oblasti péče o malé děti. Spolupracujeme s celou řadou prorodinných organizací v rámci celé ČR, v problematice zajištění obslužné péče se podrobně orientujeme, jsme připraveni Vás podpořit v získání živnostenského oprávnění a provést Vás celým legislativním procesem.
 
Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace naleznou uplatnění v těchto zařízeních: V hlídacích agenturách, jako chůvy, v zařízeních péče o děti od 0 roků. V dětských skupinách, mateřských centrech, klubech maminek, hlídacích koutcích. Ve firemních, soukromých i státních školkách. Jako osoby samostatně výdělečně činné.
 
Ohlasy a hodnocení najdete ZDE...
 
 

Přípravný kurz ke státní profesní zkoušce Chůva:

 
Místo konání kurzů: Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno 602 00
 
Aktuální termíny Přípravných seminářů ke státní profesní zkoušce Chůva:

18. - 19. 1. 2020
14. - 15. 3. 2020
16. - 17. 5. 2020
12. - 13. 9. 2020
7. - 8. 11. 2020
 
Cena: 2.500,– Kč (sobota a neděle celkem 16 hodin)
 

Témata přednášek: pedagogika, řešení nepříznivých výchovných situací, vývojové etapy a socializace dítěte, etika chůvy, orientace v pracovně právních vztazích, provozní a hygienická pravidla, dodržování zásad BOZP, první pomoc, péče o nemocné dítě, hygiena, zdravý životní styl dítěte. Zadání písemné přípravy Uplatňování metod a forem pedagogické práce.

Přednáší: Mgr. Radka Retková, Ing. Jana Benešová, Mgr. Alena Poláková, Petra Mrkosová

 

Přihláška do Přípravného kurzu:

 

    

 

Státní profesní zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M 


Aktuální termíny rok 2020:
 
7. - 8. 2. 2020
3. - 4. 4. 2020
12. - 13. 6. 2020
9. - 10. 10. 2020
27. - 28. 11. 2020
 
Cena: 5.200,– Kč
Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška – rozsah zkoušky, písemná část 90  minut, ústní část 1,5 hodiny. Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem  a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Při vyšším počtupřihlášených účastníků možnost rozšíření termínu zkoušky na čtvrtek a neděli.)


Přihláška ke státní profesní zkoušce k vyplnění:

 


 
Vzhledem k požadavkům MPSV je nutné přihlášky stáhnout do počítače, vytisknout, vyplnit ručně a originál Přihlášky ke státní zkoušce doručit na naši adresu: Filiánek, z.s., Antonínská 18, 602 00 Brno. 
Na základě jeho doručení Vám zašleme upřesňující e-mail s potvrzením o Vašem zařazení ke státní zkoušce. Souběžně Vám zašleme další potřebné informace a podklady ke státní zkoušce. Podrobné informace podáme na níže uvedeném kontaktu. 

 

Koordinátorka Přípravných kurzů a státní zkoušky Chůva pro děti 69-017-M
Ing. Jana Benešová, tel. 728 652 335, e-mail: benesova@filianek.cz