Jak se stát profesionální Chůvou v Dětské skupině (dle zákona č.247/2014 Sb.)
nebo Chůvou pro děti do zahájení povinné školní docházky

 

Organizace Filiánek, z.s., autorizovaný zástupce MPSV, nabízí možnost získání profesní kvalifikace Chůva s akreditací MPSV dle Národní soustavy kvalifikací.

 

Přípravný kurz ke státní profesní zkoušce Chůva:
 
Pro zájemce je připraven Přípravný kurz ke státní zkoušce, kde se účastníci seznámí s kompetencemi a kritérii, které předepisuje MPSV pro úspěšné složení zkoušky, získají podklady k vypracování povinné písemné přípravy. Kurz proběhne na pracovišti Dětské skupiny Filiánek, kde se následně uskuteční i státní profesní zkouška před autorizovanou zkušební komisí.

»    Aktuální termíny na rok 2024:

»    Cena:       

          4.000,- Kč (celkem 20 hodin výuky, 15 hodin prezenčně a 5 hodin on-line – proběhnou v následném týdnu po prezenčním víkendovém kurzu).

         2.500,- Kč (celkem 11 hodin výuky, 6 hodin prezenčně, 5 hodin on-line)

»    Místo konání kurzů:  Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno 602 00

»    Témata přednášek:

»    Přednáší: Mgr. Radka Retková, Ing. Jana Benešová, Petra Mrkosová  

»    Přihláška do Přípravného kurzu:

 

 

 

Státní profesní zkouška Chůva pro děti 

Úspěšní absolventi/ky získají možnost výkonu činnosti:

 • V registrovaných Dětských skupinách dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v DS
 • V mikrojeslích, mateřských centrech, klubech maminek, hlídacích koutcích.
 • Ve firemních, soukromých i státních školkách, školičkách, lesních školkách.
 • V zařízeních péče o děti od 0 roků, v hlídacích agenturách, jako chůvy, aupair, jako OSVČ.

»    Aktuální termíny na rok 2024:

 •    15. - 17. 2. 2024
 •    18. - 20. 4. 2024
 •    6. - 8. 6. 2024
 •    26. - 27. 8. 2024
 •    3. - 5. 10. 2024
 •    28. - 30. 11. 2024

»    Cena:      

 • Státní profesní zkouška na pozici Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-M
13 kompetencí, délka zkoušky 5 hodin
         cena: 6.500,- Kč
 
 • Státní profesní zkouška na pozici Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M
​11 kompetencí, délka zkoušky 3 hodiny 
         cena: 6.500,- Kč
 
 • Státní profesní zkouška na pozici Chůva pro děti v dětské skupině 69-073-M – zkrácená verze
pro uchazeče, kteří již mají složenou zkoušku 69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné docházky, 7 kompetencí bude uznáno, 6 nových kompetencí se zkouší, délka zkoušky 3 hodiny  
         cena: 5.500,- Kč
 
 

»    Místo konání zkoušky:  Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno 602 00

 
»    Přihláška ke Státní profesní zkoušce:
 • Vzhledem k požadavkům MPSV je nutné přihlášku stáhnout, vytisknout, vyplnit ručně a originál přihlášky doručit na adresu Filiánek, z.s., Antonínská 18, 602 00 Brno. 
 • Na základě jeho doručení následně zašleme upřesňující email s potvrzením o zařazení do seznamu uchazečů ke státní zkoušce. Souběžně zašleme studijní podklady, seznamy okruhů ke státní zkoušce a další potřebné informace a podklady. 

 69-017-M   Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 


 

 

69-073-M   Chůva pro děti v dětské skupině i Chůva pro děti v dětské skupině zkrácená zkouška
 
»    Další informace zde: Letáček
 
»    Lektorky přípravného kurzu a státních zkoušek: zde

O nás

Naše organizace Filiánek, z.s., nabízí možnost realizace profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v rámci autorizované zkoušky 69–017-M a Chůvy pro děti v dětské skupině 69-073-M uznané MPSV jako správním orgánem věcně příslušným podle ustanovení paragrafu 9 odst. 1 a par 22 písm. b) zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Zabýváme se péčí o děti již od roku 2009. Vzhledem k charakteru naší činnosti nabízíme i možnost následné spolupráce a podpory Vašeho dalšího podnikání v oblasti péče o malé děti. Spolupracujeme s celou řadou prorodinných organizací v rámci celé ČR, v problematice zajištění obslužné péče se podrobně orientujeme, jsme připraveni Vás podpořit v získání živnostenského oprávnění a provést Vás celým legislativním procesem.

 • Koncem roku 2019 nám byla úspěšně prodloužena akreditace k výkonu státních zkoušek do roku 2024.
 • 10.4.2015 proběhla v naší organizaci kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí, která v závěrečné zprávě o proběhlé kontrole pochválila průběh vedení akreditovaných zkoušek, její organizaci i formální správnost celého procesu ústní, praktické i písemné části zkoušky. Zákonné podmínky udělené akreditace byly dodrženy a naplněny.
 • Od 14.1.2020 došlo k úpravě standardů od autorizujícího orgánu MPSV, na tyto skutečnosti jsme reagovali úpravou průběhu státních zkoušek.

 

O kurzu a zkoušce

Rádi Vás celým procesem získání profesní kvalifikace provedeme. Nabízíme osobní konzultaci s koordinátorkou realizace státních zkoušek, možnost účasti v Přípravném kurzu, zapůjčení studijní literatury, praxi ve státní i soukromé školce, odbornou pomoc v rámci celého procesu přípravy k výkonu profese Chůvy i následné vedení a podporu v dalším doplňkovém vzdělávání.

Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace naleznou uplatnění v těchto zařízeních: v hlídacích agenturách, jako chůvy, v zařízeních péče o děti od 0 roků, v dětských skupinách, mateřských centrech, klubech maminek, hlídacích koutcích, ve firemních, soukromých i státních školkách i jako osoby samostatně výdělečně činné.

Od roku 2014 jsme realizovali již 52 běhů  Přípravných kurzů a následných profesních zkoušek. Úspěšně jsme kvalifikovali více než  450 nových profesionálních chův. Poskytujeme i následné vzdělávání osobám pečujícím o malé děti v akreditovaných kurzech, seminářích, přednáškách. 

 

Kontakt

Koordinátorka přípravných kurzů a státní zkoušky :

Ing. Jana Benešová