Místo a termíny konání kurzů:

 

Filiánek, z.s.

Antonínská 18, Brno 602 00

 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Organizace Filiánek, z.s., nabízí možnost realizace profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v rámci autorizované zkoušky 69–017-M uznané MPSV jako správním orgánem věcně příslušným podle ustanovení paragrafu 9 odst. 1 a par 22 písm. b) zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 

10.4.2015 proběhla v naší organizaci kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí, která v závěrečné zprávě o proběhlé kontrole pochválila průběh vedení akreditovaných zkoušek, její organizaci i formální správnost celého procesu ústní, praktické i písemné části zkoušky. Zákonné podmínky udělené akreditace byly dodrženy a naplněny. 

Od roku 2015 se uskutečnilo již 29 běhů profesních zkoušek na pozici Chůva, kterých se zúčastnilo 267 osob, z toho 240 úspěšně, 27 osob neuspělo, z nich se 21 zúčastnilo opravné zkoušky, ve které uspěli. 6 osob se již znovu ke zkoušce nehlásilo. Před samotnou zkouškou bylo možné se zúčastnit Přípravných kurzů ke státní zkoušce (proběhlo 28 kurzů), ve kterých se uchazeči o profesní kvalifikaci seznámili s obsahem požadovaných kompetencí a kritérií stanovených MPSV potřebných pro úspěšné složení státní zkoušky. Kurzu se zúčastnilo celkem 239 osob. Úspěšnost osob u zkoušek absolvujících Přípravný kurz je trojnásobná. Hodnocení a ohlasy na naše kurzy si můžete přečíst ZDE.
 
Rádi Vás celým procesem získání profesní kvalifikace provedeme. Nabízíme osobní konzultaci s koordinátorkou realizace státních zkoušek, možnost účasti v Přípravném kurzu, zapůjčení studijní literatury, praxi ve státní i soukromé školce, odbornou pomoc v rámci celého procesu přípravy k výkonu profese Chůvy i následné vedení a podporu v dalším doplňkovém vzdělávání. 
 
Naše organizace Filiánek se zabývá péčí o děti již od roku 2009. Vzhledem k charakteru naší činnosti nabízíme i možnost následné spolupráce a podpory Vašeho dalšího podnikání v oblasti péče o malé děti. Spolupracujeme s celou řadou prorodinných organizací v rámci celé ČR, v problematice zajištění obslužné péče se podrobně orientujeme, jsme připraveni Vás podpořit v získání živnostenského oprávnění a provést Vás celým legislativním procesem.
 
Úspěšní absolventi zkoušky profesní kvalifikace naleznou uplatnění v těchto zařízeních: V hlídacích agenturách, jako chůvy, v zařízeních péče o děti od 0 roků. V dětských skupinách, mateřských centrech, klubech maminek, hlídacích koutcích. Ve firemních, soukromých i státních školkách. Jako osoby samostatně výdělečně činné.
 
Ohlasy a hodnocení najdete ZDE...
 

Místo konání kurzů: 

Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno 602 00

Aktuální termíny Přípravných seminářů ke státní profesní zkoušce Chůva:18. - 19. 1. 2020
14. - 15. 3. 2020
16. - 17. 5. 2020
12. - 13. 9. 2020
7. - 8. 11. 2020
 
Cena: 2.500,– Kč
(sobota a neděle celkem 16 hodin)
 
Témata přednášek: pedagogika, řešení nepříznivých výchovných situací, vývojové etapy a socializace dítěte, etika chůvy, orientace v pracovně právních vztazích, provozní a hygienická pravidla, dodržování zásad BOZP, první pomoc, péče o nemocné dítě, hygiena, zdravý životní styl dítěte.
Přednáší: Mgr. Radka Retková, Ing. Jana Benešová, Mgr. Alena Poláková, Petra Mrkosová
 

Přihláška do Přípravného kurzu:

 

    
 

Aktuální termíny státních profesních zkoušek Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M na rok 2019:


22. - 23. 11. 2019
7. - 8. 2. 2020
3. - 4. 4. 2020
12. - 13. 6. 2020
9. - 10. 10. 2020
27. - 28. 11. 2020
 
Cena: 5.200,– Kč
Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška – rozsah zkoušky, písemná část 3 hodiny, ústní část 1,5 hodiny. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínu zkoušky na čtvrtek a neděli.)


Přihláška ke státní profesní zkoušce k vyplnění zde


Vzhledem k požadavkům MPSV je nutné přihlášky stáhnout do počítače, vytisknout, vyplnit ručně a originál Přihlášky ke státní zkoušce doručit na naši adresu: Filiánek, z.s., Antonínská 18, 602 00 Brno. 
Na základě jeho doručení Vám zašleme upřesňující e-mail s potvrzením o Vašem zařazení ke státní zkoušce. Souběžně Vám zašleme další potřebné informace a podklady ke státní zkoušce. Podrobné informace podáme na níže uvedeném kontaktu. 

 

Koordinátorka Přípravných kurzů a státní zkoušky Chůva pro děti 69-017-M

 

Ing. Jana Benešová
tel. 728 652 335
e-mail: benesova@filianek.cz