Představujeme vám Filiánek, Z.S.

 
Kdo jsme? Samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování veřejně prospěšného zájmu. Jeho posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, kterým je zejména: