Nabídka výukových programů Filiánku 
pro MŠ a ZŠ na rok 2021/2022

 

Již sedmým rokem nabízíme mateřským školkám, dětským skupinám, soukromým školkám i základním školám výukové programy pro děti. Snažíme se, aby si děti hravou a aktivní formou odnesly nové poznatky z rozličných oblastí denního života. 
 
S našimi výukovými programy se seznámilo již více než 7.500 dětí.
Děkujeme a těšíme se na setkání i v tomto novém školním roce. 
 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
 
1. HRAJEME SI S PAMĚTÍ
 Program zaměřený na nácvik a ukázky technik ke zlepšení schopnosti pamatovat si, čísla, předmět, slova a pojmy. Program je vhodný pro děti předškolního věku. Děti i pedagogové se seznámí s metodami, které usnadní zapamatování si velkého počtu informací. Hravou formou naučí děti lépe využívat kapacitu paměti, což jim může pomoci v běžném životě.  
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová, trenérka paměti I. stupně ČSTPMJ.
 

2. HRAJEME SI HEBCE, MĚKCE

Pohádkově laděný příběh se spoustou hravých nápadů na tvořivou didaktickou hru dítěte, rozvoj smyslových vjemů a podporu rozvoje paměti. V rámci hodiny si děti vyzkouší hry podporující rozvoj jemné motoriky i schopnost úsudku, paměti a učení. Vše je doplněno příběhem uzdravení nemocného stromu, pomoci lesnímu skřítkovi Vítkovi od podivných tvorů a environmentální výchovou.  

Lektorka: Ing. Jana Benešová

 
3. CESTOU S VESTOU
Výukový program zaměřený na prevenci dětských úrazů, zvýšení povědomí o důležitosti viditelnosti dětí na ulicích a silnicích. Seznámení dětí s bezpečnou hrou a ochranou před úrazy. Děti se naučí důležitá telefonní čísla a prvky osobní ochrany. Dozví se, jak přecházet ulici, k čemu jsou důležité a co to jsou vlastně semafory.
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
 
 
 
 
4. PROČ NÁM KRÁVA MLÉKO DÁVÁ
Cílem programu je vysvětlit, odkud se bere mléko a proč je zdravé. Děti se dozví, co se dá z mléka vyrábět, jak se to dělá a jak to chutná. Program je doplněn ukázkou výroby másla a jeho následnou ochutnávkou. Děti se dále seznámí s životem domácích užitkových zvířat a v rámci hravých stanovišť si přednesenou látku mohou i prakticky vyzkoušet. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
5. VAŽME SI CHLEBA
Cílem programu je, aby děti poznaly životní cyklus rostlin, význam obilnin pro naši výživu a způsob jejich zpracování. Děti se naučí jak připravit půdu, kdy a jak se seje, hnojí a sklízí. Poznají a naučí se různé druhy obilnin. Seznámí se s postupem výroby pečiva. Program zahrnuje i ochutnávku chleba. Doplněno Pohádkou o kuřátku v obilí od Františka Hrubína. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
6. OHEŇ

Cílem programu je naučit děti nebát se ohně a znát jeho sílu, ale i nebezpečí. Děti zjistí, jak se oheň rozdělával v minulosti, kde všude je oheň dobrý sluha a kde nám pomáhá při práci. Dozví se, jak předcházet požárům, jak se chovat v případě nebezpečí - například při bouřce nebo požáru.

Lektorka: Ing. Jana Benešová

 
 

 

7. VODA

Program vysvětluje koloběh vody a její důležitost pro náš život. Děti se naučí, kde se bere voda a v jakých skupenstvích se může nacházet. Poznají její sílu a snahu člověka ji zkrotit. Dozví se informace o oceánech a mořích a jak jim člověk mnohdy škodí. Hravou formou si procvičí přednesenou látku.  
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
 
8. VZDUCH
Cílem programu je pochopit význam vzduchu a naši odpovědnost za jeho čistotu. Děti se naučí složení vzduchu a vlastnosti plynů. Dozví se, jak se dá síla větru využít. V rámci programu děti vyzkoušejí pokusy se vzduchem, rozluští princip větrníku a nakonec si vyrobí malý vírníček. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
 
9. ZEMĚ
Program je zaměřen na seznámení dětí se zemí - zeminou, kdo a jak zemi využívá, kdo bydlí v půdě. Děti se naučí, jak se dá předcházet znečisťování půdy, jak třídit odpady a jak si vážit svého okolí. V programu se děti seznámí se životem důležitých a potřebných žížal. 
Lektorka: Ing. Jana Benešo

 

PROGRAMY SE ZVÍŘATY

10. HRAJEME SI S BASTÍKEM

 

Program seznámí děti s živým pejskem - border kolií.  V úvodní části hodiny se děti naučí, jak se s pejsky komunikuje a jak se o pejska starat, co vše potřebuje a jak se učí novým věcem.  V další části hodiny předvede Bastík co vše dokáže, jak se cvičí a jak se učí novým věcem.  Na závěr hodiny si děti s Bastym pohrají, naučí se technice aportování a nové hře - hlavolamy pro pejsky. 

Lektoři: certifikovaná canisterapeutka Ing. Jana Benešová, border kolie Bastien

 
 
 
 
 
 
PROGRAMY ZDRAVÍ A PREVENCE

11. ABY ZOUBKY NEBOLELY 

Program je zaměřený na nácvik správných návyků péče o dětský chrup pro děti od 2 do 6 let. V souladu s nejnovějšími moderními postupy v dentální hygieně jsou děti seznámeny s tím, jak si správně čistit zuby, jaká je vhodná strava a jak se správně vybírá kartáček na zuby. Děti si zahrají na bacily a zubní kaz, seznámí se s chodem ordinace a čištění zoubků si nacvičí buď se svými vlastními kartáčky, nebo na modelech. 
Lektorka: Michaela Poulová - studentka oboru Zubní lékařství na MU, zkušenosti s realizací preventivních akcí a programů pro děti. 
 

 

EKOLOGICKÉ PROGRAMY
 
 

12. OD KAPIČKY K DEŠŤOVCE ANEB ŽÍŽALENÍ S AGÁTKOU

Program je zaměřený na environmentální výchovu, na rozvoj znalostí a povědomí o zpracování odpadů. Děti se seznámí s důležitostí třídění odpadů a hravou formou si vyzkouší,  jak mohou samy odpady třídit. Dozví se kam patří bio odpady z kuchyně, poznají žížalky jako užitečné pomocníky v této činnost, seznámí se s vermikompostováním. Vše doplněno ukázkou živých žížal. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
 
13. MRAVENCI A JEJICH SVĚT
Program je zaměřený na přiblížení   světa mravenců dětem. V rámci výuky se děti seznámí s životem v mraveništi, dozví se, jak mravenci vypadají, čím se živí, jak se rozmnožují. Poznají několik druhů mravenců i dělbu práce v mraveništi. Naučí se novou básničku 
a pochopí potřebu jejich ochrany. Program je doplněný hravými dílničkami pro děti.
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 

14. STROMY, STROMKY, STROMEČKY
Program přináší dětem informace o důležitosti a významu lesa pro nás život. Děti poznají, jak se rodí strom, jak roste, co mu škodí a co pomáhá. Seznámí se s lesními zvířaty, zjistí, které mu prospívají a které naopak ubližují. Program je doplněn poznáváním různých druhů stromů. Děti musí splnit několik hravých úkolů a vysvobodí tak stromy od nebezpečných škůdců. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 

15. KOUZELNÉ BYLINKY A KVĚTINOVÁ VÍLA 
Pohádkově laděný program zavede děti do světa bylinek, květin a hub z lesní louky. Přinese dětem nové poznatky o přírodě kolem nás, její důležitosti a prospěšnosti. Děti se společně naučí rozpoznávat základní rostliny a houby a na závěr programu ochutnají bylinkový čaj. Vše je doprovázeno pohádkou o Květinové víle. Děti se aktivně zapojují do hodiny. Lektorka: Ing. Jana Benešová

 

 
 
16. POSTAVÍME HMYZÍ DOMEČEK
To, že ubývá hmyzu na naší planetě, si už nevšímají pouze řidiči s čistými předními skly 
na autě. Pojďme pomoci této situaci, a i když jsme malé děti, pokusme se hmyzu pomoci. Nejprve se dozvíme něco o životě včelek, mušek, drobných létavých živočichů. Potom zkusíme vytvořit návrh hmyzího domečku a nakonec ho vlastníma rukama i vytvoříme. Díky spolupráci s truhlářskými učni ze Střední školy stavebních řemesel Bosonohy získají školky v Brně svůj originální domeček. Domeček zůstane školce či škole a děti tak mohou sledovat všechen hmyz, který v něm najde své útočiště během celého roku. 
Projekt podpořil MMB. Délka programu 120 minut, část může probíhat i venku.Lektorky: Ing. Jana Benešová, Kateřina Benešová a Ing. Dagmar Kotlaříková

Projekt je podpořen Odborem Životního prostředí statutárního města Brna. 

 
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

AKTIVNÍ ŠKOLKA

Školka, která si vybere 4 programy v jednom školním roce dostane označení „Aktivní školka“ a odměnu pro školku.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

50 minut výuky s aktivním přispěním dětí začátky v 9.oo, 10.oo a 11.oo hod ev. dle domluvy v jedné skupině max. 25 dětí. Výuka probíhá ve Vaší MŠ a ZŠ, lektor dojíždí.

CENA

50,– Kč/dítě, minimální cena za jednu třídu 600,– Kč (jedna odučená hodina výuky). V případě dojezdu do mimobrněnské školky účtujeme 60,- Kč/dítě a úhradu cestovného (jízdenka autobus, vlak). 

Program Postavíme hmyzí domečky – délka trvání programu 100 minut, cena za dítě 100,- Kč, domeček pro hmyz a potřebné pomůcky a materiál na jeho výrobu je zdarma. Hotový domeček dostane školka či škola darem a může si jej pověsit ve školní zahradě.

 
INFORMACE A OBJEDNÁVÁNÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
 

e-mail: filianek@filianek.cz, benesova@filianek.cz  

Uveďte prosím požadovaný termín, počet tříd a počet dětí, telefon, adresu. Rádi se s Vámi obratem spojíme na domluvu termínu.

mobil: Ing. Jana Benešová 728 652 335 (zde je možné sjednat výukové programy).

Filiánek, z.s.
Antonínská18, Brno 602 00
IČ: 02996707

 

Na setkání s dětmi i s Vámi pedagogy se těší lektoři Filiánku.