Nabídka výukových programů dětského klubu Filiánek 
pro DS, MŠ a ZŠ v Brně na rok 2022/2023

 

Již osmým rokem nabízíme mateřským školkám, dětským skupinám, soukromým školkám i základním školám výukové programy pro děti. Snažíme se, aby si děti hravou a aktivní formou odnesly nové poznatky z rozličných oblastí denního života. Výukové programy organizujeme pro MŠ a ZŠ v rámci města Brna, v případě dojazdu do jiného města si po domluvě účtujeme poplatek za cestovné. 
 
S našimi výukovými programy se seznámilo již více než 10.000 dětí z brněnských i mimobrněnských škol.
Děkujeme a těšíme se na setkání i v tomto novém školním roce. 
 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
 
1. NAŠE PAMĚŤ
 
 Program zaměřený na nácvik a ukázky technik ke zlepšení schopnosti pamatovat si, čísla, předmět, slova a pojmy. Program je vhodný pro děti předškolního věku. Děti i pedagogové se seznámí s metodami, které usnadní zapamatování si velkého počtu informací. Hravou formou naučí děti lépe využívat kapacitu paměti, což jim může pomoci v běžném životě.  
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová, trenérka paměti I. stupně ČSTPMJ.
 

2. HRAJEME SI HEBCE, MĚKCE

Pohádkově laděný příběh se spoustou hravých nápadů na tvořivou didaktickou hru dítěte, rozvoj smyslových vjemů, podporu rozvoje paměti a environmentálního povědomí. V rámci hodiny si děti vyzkouší aktivity podporující rozvoj jemné motoriky i schopnost úsudku, paměti a učení. Vše je doplněno příběhem lesního skřítka Vítka o uzdravení nemocného stromu od útočného hmyzu.  

 

Lektorka: Ing. Jana Benešová

 
3. CESTOU S VESTOU
Výukový program zaměřený na prevenci dětských úrazů, zvýšení povědomí o důležitosti viditelnosti dětí na ulicích a silnicích. Seznámení dětí s bezpečnou hrou a ochranou před úrazy. Děti se naučí důležitá telefonní čísla a prvky osobní ochrany. Dozví se, jak přecházet ulici, k čemu jsou důležité a co to jsou vlastně semafory.
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OHEŇ - KAMARÁD I NEPŘÍTEL

Cílem programu je naučit děti nebát se ohně a znát jeho sílu, ale i nebezpečí. Děti zjistí, jak se oheň rozdělával v minulosti, kde všude je oheň dobrý sluha a kde nám pomáhá při práci. Dozví se, jak předcházet požárům, jak se chovat v případě nebezpečí - například při bouřce nebo požáru. Součastí programu je nácvik bezpečného chování dětí v případě požáru. 

Lektorka: Ing. Jana Benešová

 
 

 

5. HOKUSY POKUSY
 
Spolu s dětmi nakoukneme pod pokličku vědy. Děti se na chvíli stanou badateli a pomocí jednoduchých pokusů se seznámí s některými vědnými obory, jako fyzika, chemie... Budeme tak zjišťovat, jak funguje svět kolem nás. V rámci programu budou děti pozorovat, experimentovat, porovnávat získané výsledky, posuzovat a vyvozovat závěry. 
 
Lektorka: Ing. Iva Ondřejová
 
 
6. JSME MALÍ A ŠIKOVNÍ
 
V rámci programu s polytechnickou tématikou se děti seznámi s předměty a nářadím, postaví společnou stavbu. Na několika stanovištích si procvičí úkoly motivované rozvojem povědomí o rozmanitém materiálu, 
technických profesích, kreativitě a zručnosti. Na závěr si děti prakticky vyzkouší práci s kladívkem. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
7. PROČ NÁM KRÁVA MLÉKO DÁVÁ
 
Cílem programu je vysvětlit, odkud se běre mléko a proč je zdravé. Děti se dozví, co se dá z mléka vyrábět, jak se to dělá a jak to chutná. Program je doplněn ukázkou výroby másla a jeho následnou ochutnávkou. Děti se dále seznámi s životem domácích úžitkových zvířat a v rámci hravých stanovišť si přednesenou látku mohou i prakticky vyzkoušet. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
8. VAŽME SI CHLEBA
 
Děti v rámci programu poznají životní cyklus rostlin, význam obilnin pro naši výživu a způsob jejich zpracování. Hravě se seznámi se zemědelským postupem sázení obilí, jeho sklízení a zpracování a následně i s postupem výroby pečiva. Program zahrnuje i ochutnávku chleba. Doplněno Pohádkou o kuřátku v obilí od Františka Hrubína. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 

9. ŽIVÉ ŽIVLY

Lektorka seznámí děti se základnými přirodními živly, které ovlivňují náš život na Zemi - vodou, půdou, ohněm a vzduchem. Ukáže jim jejich základní vlastnosti, vliv na náš život, jejich nezbytnost a současnou hrozbu. Cílem programu je pochopit význam jejich důležitosti a naši odpovědnost za jejich udržitelnost.  
 
Lektorka: Ing. Iva Ondřejová
 
 

 

PROGRAMY SE ZVÍŘATY

 

10. HRAJEME SI S BASTÍKEM

Program seznámí děti s živým pejskem - border kolií.  V úvodní části hodiny se děti naučí, jak se s pejsky komunikuje a jak se o pejska starat, co vše potřebuje a jak se učí novým věcem.  V další části hodiny předvede Bastík co vše dokáže, jak se cvičí a jak se učí novým věcem.  Na závěr hodiny si děti s Bastym pohrají, naučí se technice aportování a nové hře - hlavolamy pro pejsky.

 

Lektoři: certifikovaná canisterapeutka Ing. Jana Benešová, border kolie Bastien - canisterapeut, složené zkoušky u Cantes Brno, Aura Canis, čipovaný.

 
 
 
PROGRAMY ZDRAVÍ A PREVENCE

 

11. MOJE TĚLO
 

S dětmi "nahlédneme" na lidské tělo zvenku i zevnitř. Seznámíme se s tím jak skvěle pracuje a funguje. Některé jeho části si pojmenujeme a poznáme jejich funkci a důležitost pro náš život. Hravou formou s metodickými pomůckami si děti vyzkouší vše, s čím se obeznámili.   
 
Lektorka: Ing. Iva Ondřejová

 

 
EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY
 
12. RECYKLOHRÁTKY 
 
Děti se zábavnou a naučnou formou seznámi se vznikem, tříděním a zpracováním rozličného odpadu (papír, sklo, plasty, elektromateriál, kov, bioodpad apod.). Vyzkouší si třídit jednotlivé materiály dle typu, obeznámi se se způsobem recyklace a návratu zpět do oběhu. Děti se zamyslí nad tím, zda a jak lze předcházet vzniku odpadů. Pogram je doplněn ukázkou ruční výroby papíru.
 
Lektorka: Ing. Iva Ondřejová


Výukový program je podpořen Odborem Životního prostředí statutárního města Brna. 

 

13. OD KAPIČKY K DEŠŤOVCE
 
Program vysvetluje koloběh vody a její důležitost pro náš život. Děti se naučí, kde se vzala voda na Zemi a v jakých skupenstvích se může nacházet. Dozví se informace o oceánech a mořích, jejich živočiších a jak jim člověk mnohdy škodí. Hravou formou si procvičí přednesenou látku. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 

14. ŽÍŽALENÍ S AGÁTKOU

Program je zaměřený na environmentální výchovu, na rozvoj znalostí a povědomí o vzniku půdy na Zemi. Děti se seznámí s rozborem zeminy, důležitosti zdravé hlíny a způsobem jejího čistění. Dozví se kam patří bio odpady z kuchyně, poznají žížalky jako užitečné pomocníky v této činnost, seznámí se s vermikompostováním. Vše doplněno ukázkou a popisem života živých žížal. 

 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 

15. MRAVENCI A JEJICH SVĚT

Program je zaměřený na přiblížení světa mravenců dětem. V rámci výuky se děti seznámí s životem v mraveništi, dozví se, jak mravenci vypadají, čím se živí, jak se rozmnožují. Poznají několik druhů mravenců i dělbu práce v mraveništi. Obeznámí se s potřebou jejich každodenní ochrany. Program je doplněný hravými dílničkami pro děti.
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
 
16.  JAK NÁM ROSTE JÍDLO 
 
Program přináší dětem informace o tom, jak lidé pěstují a chovají rostliny a zvířata pro svou obživu. Děti musí splnit hravé úkoly formou několika stanovišť, naučí se sázet drobné rostlinky, které si potom ve školce dopěstují až k jejich sklizni. Vše doplněno ukázkou známé kuchyňské bylinky a zeleniny.
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
17. STROMY, STROMKY, STROMEČKY
 
Program přináší dětem informace o důležitosti a významu lesa pro nás život. Děti poznají, jak se rodí strom, jak roste, co mu škodí a co pomáhá. Seznámí se s lesními zvířaty, zjistí, které mu prospívají a které naopak ubližují. Program je doplněn poznáváním různých druhů stromů. Děti musí splnit několik hravých úkolů a tím si uvědomí důležitost ochrany lesa a svou vlastní možnou roli při ochraně přírody. Doplněno tříděním odpadků.  
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 

18. KOUZELNÉ BYLINKY A KVĚTINOVÁ VÍLA
 
Pohádkově laděný program zavede děti do světa bylinek, květin a hub z lesní louky. Přinese dětem nové poznatky o přírodě kolem nás, její důležitosti a prospěšnosti. Děti se společně naučí rozpoznávat základní rostliny a houby a na závěr programu ochutnají bylinkový čaj. Vše je doprovázeno pohádkou o Květinové víle. Děti se aktivně zapojují do hodiny. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová

 

 
19. POSTAVÍME HMYZÍ DOMEČEK
 
To, že ubývá hmyzu na naší planetě, si už nevšímají pouze řidiči s čistými předními skly na autě. I když jsme malé děti, pokusme se hmyzu pomoci. Nejprve se dozvíme něco o životě včelek, mušek, drobných létavých živočichů. Domeček nakonec vlastníma rukama i vytvoříme. Hmyzí domeček zůstane školce či škole a děti tak mohou sledovat všechen hmyz, který v něm najde své útočiště během celého roku. 
 
Lektorky: Ing. Jana Benešová
 
 
 
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

AKTIVNÍ ŠKOLKA

Školka, která si vybere 4 programy v jednom školním roce obdrží Certifikát „Aktivní školka / škola / dětská skupina roku 2022/2023“, který si může vyvěsit ve svém zařízení. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

CENA

  • 50,– Kč / dítě v rámci Brna, v případě dojezdu do mimobrněnské školky účtujeme 60,- Kč / dítě
  • minimální cena za jednu třídu 700,– Kč (jedna odučená hodina výuky) 

Program Postavíme hmyzí domeček – délka trvání programu může být navýšena na 100 minut, cena za dítě 100,- Kč, domeček pro hmyz a potřebné pomůcky a materiál na jeho výrobu je zdarma. Hotový domeček dostane školka či škola darem a může si jej pověsit ve školní zahradě.

 

LETÁČEK KE STAŽENÍ ... ZDE

 

INFORMACE A OBJEDNÁVÁNÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
 

Uveďte prosím požadovaný termín, počet tříd a počet dětí, telefon, adresu. Rádi se s Vámi obratem spojíme na domluvu termínu.

Výukové programy jsou určen pro DS, MŠ a ZŠ v Brně nebo blízkém okolí. 

Na setkání s dětmi i s Vámi pedagogy se těší lektoři Filiánku.