Tábory a pobyty pro děti i dospělé 

Během celého roku se mohou děti, rodiče i prarodiče účastnit některých z našich pobytů. Všechny pobyty jsou tématicky laděné a program je zaměřen na cílovou věkovou skupinu. Během zimy jsme zorganizovali 4 pobyty s výukou lyžování v Javorníkách, Beskydech a v době jarních prázdnin města Brna v Rakousku. Na jaře proběhl pobyt pro rodinky a pejsky s názvem „Čtyři tlapky“ v RS Zubří. V létě jsme měli celkem 4 tábory - dva pobyty v RS Zubří pro seniory s vnoučaty, na Milovech na Vysočině a na Búřově v Beskydech. Pro seniory jsme zorganizovali jarní a podzimní pobyt na Vysočině. 
 
Pobyty pro rodiny s dětmi, pobyty pro seniory a pobyt pro osoby s PN a jejich doprovod byly podpořeny Statutárním městem Brnem. 
 
Našich pobytů se zúčastnilo celkem 221 dětí, 116 rodičů, 95 prarodičů a seniorů a 23 osob s PN a jejich doprovod.
 
                        
 

FILIÁNEK SE PŘEDSTAVUJE

Za rok 2017 navštívilo Baletní školu Filiánek 250 dětí. Všechny děti se představily na závěrečném vystoupení „Filiánek se představuje“
v sále KC Semilasso dne 7.6.2017.
Na představení zatatančili jako hosté a inspirace pro děti primabalerina ND Brno Jana Přibylová a sólista ND Brno Michal Pimek. 
 
Celoroční činnost kroužků byl podpořen Statutárním městem Brnem.
 

                       


REFLEXNÍ DĚTI

1.1. – 31.5.2017 Reflexní děti 

Čtvrtý ročník výtvarné soutěže pro MŠ a ZŠ Reflexní děti na téma „Posviťme si na bludičku“. Děti z 20 kolektivů malovaly návrhy na reflexní loga. Soutěž byla zařazena do kampaně Brněnské dny bez úrazu pořádané Kanceláří Zdravé město Magistrátu města Brna. 
Soutěže se zúčastnilo více jak 2127 dětí, nakonec bylo hodnoceno 126 výkresů. 
Vítězné motivy vytvořila pro děti firma G3 jako ceny do soutěže.
 
 

"NA ŠPIČKÁCH" BRNO 2017

29.4. - 30.4. 2017 „Na Špičkách“ Brno 2017 
V duchu motta „Ne to co mám, ale to co tvořím, je mé království“ Baletní škola Filiánek uspořádala 3. ročník Mezinárodní amatérské baletní soutěže pro děti a mládež v Divadle Reduta v Brně, které se zúčastnilo přes 800 mladých tanečníků z České republiky, Slovenska a Rakouska. Soutěž dává příležitost předat si zkušenosti nejen mezi žáky a tanečníky, ale i mezi lektory a pedagogy. 
Děkujeme všem přátelům a rodičům Baletní školy Filiánek a všem partnerům a sponzorům této soutěže.
 
Soutěž byla podpořena Statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.
 
                                           
 

FILIÁNEK SE PŘEDSTAVUJE

10. červen 2016 - Sál Břetislava Bakaly

V letošním roce se uskutečnil již sedmý ročník, který zakončil školní rok pro děti i dospělé z kroužků a kurzů, které v rámci školního roku navštěvují v zařízení Filiánek, z.s. na Antonínské ulici v Brně. Rodiče, prarodiče i ostatní návštěvníci měli možnost shlédnout 50 vystoupení malých i velkých účinkujících v těchto oborech: balet, divadlo a španělský tanec. Celkem se zúčastnilo přes 200 dětí a dospělých. V doprovodném programu, jako inspirace pro děti, zatančila primabalerína ND v Brně Jana Přibylová s partnerem - sólistou NDB Michalem Pimkem.

Tento projekt finančne podpořil Úřad městské části města Brna, Brno - střed.

    

 


REVITALIZACE  ZAHRADY  NA  ANTONÍNSKÉ  18  V BRNĚ

Duben - listopad 2015

V rámci projektu bude ve třech etapách revitalizována vnitrobloková zahrada ve středu Brna, kterou využívají děti ze školky a kroužků Filiánek a také obyvatelé domu. V letošním roce byla realizována první etapa - bylinný záhon, hmatový chodník, dřevěnné lavičky u pískoviště a oprava a nátěry domečku pro děti.

Revitalizaci zahrady finančně podpořil  Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.

Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica

   

Bylinný záhon   Pískoviště   

 


VERMIKOMPOSTÉRY  DO  BRNĚNSKÝCH  ŠKOLEK

Duben a květen 2015

Projekt podporuje environmentální osvětu v oblasti práce s bioodpady a jeho praktickým využitím.    
Vermikompostéty byly osazeny v MŠ Kneslova 7, MŠ Hudcova 47, MŠ Božetěchova 65, MŠ Semínko - Toulcův dvůr a MŠ Filiánek - Antonínská 18.
Osazení vermikompostérů do mateřských škol v Brně finančne podpořil  Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.
 
 
       

 


ŽÍŽALENÍ S AGÁTKOU

Duben, květen a červen 2015

 
Program zaměřený na environmentální výchovu, na rozvoj znalostí a povědomí o zpracování odpadů. Děti se seznámily s důležitostí třídění odpadů a hravou formou si vyzkouly,  jak mohou samy odpady třídit. Dozvěděly se kam patří bio odpady z kuchyně, poznaly žížalky jako užitečné pomocníky v této činnost, dozvěděly se o vermikompostování. Vše bylo doplněno ukázkou živých žížal. 
Tento výukový program pro MŠ a ZŠ  finančne podpořil  Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.
 
 
Výukový program - Žížalení s Agátkou     Výukový program - Žížalení s Agátkou     Výukový program - Žížalení s Agátkou
 

 

PODPORA CELOROČNÍHO PROVOZU KROUŽKŮ PRO DĚTI VE FILIÁNKU

Leden - prosinec 2015

 
Projekt podpořil celoroční činnost kroužků volnočasového charakteru pro děti a mládež od 3 do 15 let, které probíhají ve Filiánku na Antonínské ulici v Brně. Finanční podpora byla použita na úhradu části nájemného prostor, kde aktivity celoročně probíhají.
Tento projekt finančne podpořil  OŠMT Magistrátu města Brna.