Informace o táboře / pobytu

Název tábora / pobytu

TANEČNÍ KEMP I

Typ pobytu: Taneční a baletní kemp
Místo: Hala Sprint, Sportovní 2A, Brno
Termín:

11. - 15.7.2022 pondělí - pátek

Objednávající
Osoba Jméno: Příjmení:
Adresa Ulice, č.p.: Město: PSČ:
Kontakt E-mail: Telefon:
Přihlašovaní účastníci
Jméno a příjmení: Narození: Cena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena celkem:
CENA
  • 5 x týdně 3 hodiny dopoledne nebo odpoledne cena   2000,- Kč 
  • 5 x týdně celý den (dopoledne i odpoledne 3 hodiny baletu) cena   3600,- Kč
Ostatní informace

Poznámky:
Zákonný zástupce, který dítě přihlašuje, se zavazuje, že:
  • bude respektovat Provozní řád organizace Filiánek, z.s.
  • souhlasí s uveřejňováním fotodokumentace z akcí Filiánku na webových stránkách a propagačních materiálech organizace Filiánek, z.s.

Vaše data uchováváme v bezpečí a spravujeme dle nejvyšších standardů nařízení EU - GDPR. S tím, jak to děláme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů na našich stránkách www.filianek.cz.