Informace o táboře / pobytu

Název tábora / pobytu

Příměstský tábor s baletem - Antonínská I

Typ pobytu: Příměstský tábor s baletem
Místo: Filiánek, Antonínská 18, Brno, 602 00
Termín:

29. 7. - 2.8.2024 pondělí - pátek

Objednávající
Osoba Jméno: Příjmení:
Adresa Ulice, č.p.: Město: PSČ:
Kontakt E-mail: Telefon:
Přihlašovaní účastníci
Jméno a příjmení: Narození: Cena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena celkem:
Cena
  • 5 x týdně   3 hodiny dopoledne nebo odpoledne cena   2000,- Kč 
  • 5 x týdně   celý den cena   3400,- Kč + 700,- Kč jídlo a pití (jednotlivý den cena  800,-Kč + 140,-Kč jídlo a pití)
V ceně celodenního tábora - 2 lekce baletu každý den dopoledne + odpolední program - baletní pohádky a filmy, výtvarné tvoření, vycházky, hry, návštěvy Filia klubu na Lesné - bazén a solná jeskyně.
 
Sourozenecká sleva 200,- Kč při celotýdenní půldenní docházce. 
Sourozenecká sleva 500,- Kč při celotýdenní celodenní docházce. 
Ostatní informace

Poznámky:
Zákonný zástupce, který dítě přihlašuje, se zavazuje, že:
  • bude respektovat Provozní řád organizace Filiánek, z.s.
  • souhlasí s uveřejňováním fotodokumentace z akcí Filiánku na webových stránkách a propagačních materiálech organizace Filiánek, z.s.

Vaše data uchováváme v bezpečí a spravujeme dle nejvyšších standardů nařízení EU - GDPR. S tím, jak to děláme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů na našich stránkách www.filianek.cz.