Informace o kurzu
Název kurzu
Úroveň kurzu
Den a hodina kurzu
Cena kurzu
Kontaktní informace
Jméno a příjmení
Datum narození
Telefon
E-mail
Ostatní informace
Vzkaz:

Odesláním přihlášky se Účastník kurzu se zavazuje, že

  • bude respektovat Provozní řád organizace Filiánek, z.s. V Brně, Antonínská ulice 18
  • souhlasí s uveřejňováním fotodokumentace z akcí Filiánku na webových stránkách a propagačních materiálech organizace Filiánek, z.s.
  • souhlasí s aktuálním ceníkem, se kterým byl dopředu seznámen
  • je schopen účasti na kurzu s ohledem na svůj zdravotní stav

Vaše data uchováváme v bezpečí a spravujeme je dle nejvyšších standardů nařízení EU - GDPR. S tím, jak to děláme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů na našich stránkách www.filianek.cz.