Výstavu se bohužel nepodařilo realizovat, protože se baletní soutěž „Na špičkách“ Brno 2020 nekonala ani na podzim.

2. ROČNÍK - Baletní pohádky

Výtvarná soutěž pro všechny děti a skupiny dětí z dětských skupin, mateřských a základních škol, výtvarných a uměleckých škol.

Zaměřením soutěže bychom rádi dětem i jejich pedagogům nabídli propojení světa literatury a výtvarného umění. Letošním námětem budou pohádkové příběhy inspirované světovými balety. 

Soutěžní úkol:

Literární útvar „pohádka“ zná každé dítě i dospělý. Mezi méně známé patří pohádky inspirované světovými balety jako jsou Louskáček, Šípková Růženka, Labutí jezero, Sněhurka, Pták Ohnivák, Popelka, Petruška nebo Coppélia

Přečtěte si nebo si nechte přečíst baletní pohádku, kterou si vyberete, a namalujte k této pohádce obrázek nebo obrázky, jako ilustrace do vaší knihy pohádek, s krátkým slovním doprovodem (větou, nápisem, heslem) o jakou scénu nebo pohádku se jedná. 

Inspiraci můžete hledat i v knize Dany Šťastné Flídrové „Roztančené pohádky“.  

 

   Podmínky:

Můžete pracovat jako jednotlivci nebo ve skupině na jedné či více pohádkách. 

Ilustrace formátu maximálně A3, pouze na jedné straně, na straně druhé uveďte jména a věk autorů, školu a město. Zvlášť na přiloženém papíře uveďte jméno, telefon a emailovou adresu kontaktní osoby, adresu školy. 
Obrázky prosím zasílejte jako jednotlivé listy, pokud budou na sebe listy navazovat, označte/očíslujte na zadní straně výkresu. 

Technika ilustrací je volná.

 

Kategorie: 

  1. kategorie – děti do 5 let, dětské skupiny a mateřské školy,
  2. kategorie – děti od 6 do 7 let ZŠ a ZUŠ,
  3. kategorie – děti od 8 do 10 let ZŠ a ZUŠ,
  4. kategorie – děti od 11 do 13 let ZŠ a ZUŠ,
  5. kategorie – děti od 14 a více let ZŠ a ZUŠ.

Organizátor si vyhrazuje právo změny soutěžních kategorií podle počtu přihlášených prací.

Pozvánka v pdf - zde...

Hodnocení a vyhlášení výsledků: 

Všechny práce budou hodnoceny odbornou porotou (výtvarníci, knižní nakladatelé, představitelé brněnské veřejnosti). O výsledcích a způsobu vyhlášení soutěže budete informováni. 

Vybrané práce budou vystaveny na Mezinárodní baletní soutěži pro děti a mládež „Na špičkách“ Brno 2020 ve vstupních prostorách sálu Rotunda, Výstaviště Brno v termínu 30.10. - 1.11.2020.

Uzávěrka:

Soutěžní práce zašlete nejpozději do 30. 9. 2020 na adresu Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno 602 00.

Bližší podrobnosti a informace k průběhu soutěže:

Mgr. Ivana Havašová, mobil: 607 679 415, Ing. Ivana Šnajderová, mobil: 724 211 264, 

 e-mail: filianek@filianek.czhttps://www.filianek.cz/slovo-detmi-malovane

 

Výsledky z 2. ročníku soutěže najdete ZDE...
 
Všechny práce si můžete prohlédnout na těchto odkazech: