Výtvarná soutěž pro děti a skupiny dětí z dětských skupin, 
mateřských a základních škol, výtvarných a uměleckých škol.
 
Zaměřením soutěže bychom rádi dětem i jejich pedagogům nabídli propojení světa literatury a výtvarného umění. Letošním námětem se stala bajka, která v sobě nese hlubokou moudrost a poučení. Formát zpracování výkresů do leporela přenese děti do jejich dětství a připomene jim jejich první setkání s obrázkovou knížkou.
 
 
Soutěžní úkol:
Seznamte se s literárním útvarem „bajka“. Můžete zalistovat v knížkách a připomenout si známé autory jako byl Ezop, Jean de Fontaine, Karel Čapek, Jiří Žáček a další. Pozorně si přečtěte nebo si nechte převyprávět bajku, kterou si vyberete. Podle ní nakreslete obrázky, ze kterých slepením vytvoříte oboustranné leporelo s doprovodným jednoduchým textem zvolené bajky. Můžete pracovat jako jednotlivci nebo ve skupině.
Podmínky:
Složené leporelo formátu A5 nebo A4, tvrdý papír.
Technika ilustrací: volná.
Na titulní straně leporela uveďte název bajky a na poslední straně leporela uveďte jména autorů, věk autorů, školu ev. město, (zvlášť na přiloženém papíře uveďte jméno, telefon a emailovou adresu kontaktní osoby, adresu školy).
Kategorie:
A - DS a MŠ, B - 1.stupeň ZŠ a ZUŠ, C - 2.stupeň ZŠ a ZUŠ
 
Soutěžní práce zašlete nejpozději do 30. 4. 2019 na adresu Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno 602 00.
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům jednotlivých kategorií proběhne 16. 6. 2019 v Městském divadle v Brně na akci „Filiánek se představuje“. O výsledcích soutěže budete informováni.
 
Hodnotící komise: výtvarníci, knižní nakladatelé, představitelé brněnské veřejnosti.
 
Podmínky soutěže, bližší podrobnosti a informace k průběhu soutěže:
Ing. Jana Benešová, e-mail: benesova@filianek.cz, mobil: 728 652 335.
 
 
 
Komletní výsledky z 1. ročníku soutěže najdete ZDE..
Ukázky z prací najdete v naší FOTOGALERII ZDE...