"Stáří nás nedoběhne" - Národní týden trénování paměti.

Filiánek, z.s. ve spolupráci s Odborem zdraví Magistrátu města Brna, zve brněnské seniory a seniorky na přednášku o trénování paměti spojenou s netradičním cvičením. Tato akce je  pořádána v rámci  Národního týdne trénování paměti vyhlášeného Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging .
 
Kde: Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 1.patro, místnost 111 

Míst konání akce: 14.3.2018, 9:30-11:30 hod.

Přijďte si vyzkoušet a ověřit, že Vaše paměť je stále schopna si zapamatovat mnoho informací, pokud víte, jak si je vhodným způsobem roztřídit a efektivně uchovat. Nejen, že se seznámíte s technikami práce s pamětí, ale uvidíte, jak se za malou chvíli zvýší Vaše sebevědomí, když zvládnete zadaný úkol. Ukázané a procvičené techniky pak můžete využít ve svém každodenním životě. V druhé části přednášky si budete moci vyzkoušet netradiční cvičení na židlích pod vedením zkušené lektorky. Psychomotorické cvičení v kombinaci s kognitivním tréninkem paměti je podle nejnovějších vědeckých  poznatků nejlepším nástrojem ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace.

 

 
 
"Stáří nás nedoběhne"
Zveme aktivní seniory na aktivizační a pohybové kurzy ve Filiánku.
 
Kde: Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno (učebna, tělocvična) a celé město Brno
 
Zahájení kurzu:   čtvrtek 18.1. 2018 a potom každý další čtvrtek
                                   úterý 13.2. 2018 a potom každý další úterý
Lektoři: Ing. Jana Benešová, Mgr. Lenka Kotková, Mgr. Jan Šnajder
 
Cena kurzu:  900,- Kč (5 lekcí 120 minut včetně přestávky, aktivizační a pohybové techniky),
                           550,- Kč (5 lekcí 45 minut aktivizační techniky)
                           450,- Kč (5 lekcí 60 minut pohybové techniky)       
 
Informace a přihlášky:  Filiánek, z.s., Antonínská 18, Ing. Jana Benešová, mobil: 728 652 335 nebo 724 211 264, e-mail: benesova@filianek.cz
 
Kurzy trénovaní paměti jsou vedeny pod dohledem certifikovaného trénera. 
Akce probíhá za spolupráce Magistrátu města Brna.