Informace o táboře / pobytu

Název tábora / pobytu

Příměstské tábory s baletem - Sportovní V

Typ pobytu: Příměstský tábor pro děti - Příměstský tábor pro děti - všechny věkové kategorie
Místo: FILIÁNEK, Sportovní 2A, Brno
Termín:

23. - 27.8.2021 pondělí - pátek

Objednávající
Osoba Jméno: Příjmení:
Adresa Ulice, č.p.: Město: PSČ:
Kontakt E-mail: Telefon:
Přihlašovaní účastníci
Jméno a příjmení: Narození: Cena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena celkem:
  • 5 x týdně   3 hodiny      1500,- Kč,  
V ceně 2 lekce baletu každý den + baletní pohádky a filmy, výtvarka.
  • 5 x týdně   celý den         3000,-Kč + 600,-Kč jídlo a pití,
V ceně 2 lekce baletu každý den + celodenní program - baletní pohádky a filmy, výtvarné tvoření, vycházky, hry, návštěvy Filia klubu na Lesné - bazén a solná jeskyně.
  • lektorka Sylva Mičánková 
Ostatní informace

Poznámky:
Zákonný zástupce, který dítě přihlašuje, se zavazuje, že:
  • bude respektovat Provozní řád organizace Filiánek, z.s.
  • souhlasí s uveřejňováním fotodokumentace z akcí Filiánku na webových stránkách a propagačních materiálech organizace Filiánek, z.s.

Vaše data uchováváme v bezpečí a spravujeme dle nejvyšších standardů nařízení EU - GDPR. S tím, jak to děláme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů na našich stránkách www.filianek.cz.