Nabídka výukových programů dětského klubu FiLiÁNEK pro MŠ a ZŠ na rok 2017/2018

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

 
1. HRAJEME SI S PAMĚTÍ
 Program zaměřený na nácvik a ukázky technik ke zlepšení schopnosti pamatovat si data, čísla, slova a pojmy. Program je vhodný již pro děti předškolního věku. Děti i pedagogové se naučí využívat metody, které výrazně usnadní zapamatování si velkého počtu informací. Hravou formou naučí děti lépe využívat kapacitu paměti, což jim může následně pomoci při výuce i v běžném životě. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 

2. HRAJEME SI HEBCE, MĚKCE

Pohádkově laděný příběh se spoustou hravých nápadů na tvořivou didaktickou hru dítěte, rozvoj smyslových vjemů a podporu rozvoje paměti. V rámci hodiny si děti vyzkouší hry podporující rozvoj jemné motoriky i schopnost úsudku, rozvoj paměti i učení. Vše je doplněno příběhem uzdravení nemocného stromu v lese a enviromentální výchovou.  

Lektorky: Ing. Jana Benešová

 
3. CESTOU S VESTOU
Výukový program zaměřený na prevenci dětských úrazů, zvýšení povědomí o důležitosti viditelnosti dětí na ulicích a silnicích. Seznámení dětí s bezpečnou hrou a ochranou před úrazy. Děti se naučí důležitá telefonní čísla a prvky osobní ochrany. Dozví se, jak přecházet ulici, k čemu jsou důležité a co to jsou vlastně semafory.
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
Možnost zapojení školek a škol do 4. ročníku výtvarné soutěže návrhu originálního reflexního loga Reflexní děti  - "Posviťme si na bludičku".
 
 Tip : DUBEN - měsíc bezpečnosti

 

 

 

4. PROČ NÁM KRÁVA MLÉKO DÁVÁ
Cílem programu je vysvětlit, odkud se bere mléko, z čeho se skládá a proč je zdravé. Děti se dozví, co se dá z mléka vyrábět , jak se to dělá a jak to chutná. Program je doplněn ukázkou výroby másla a jeho následnou ochutnávkou. Děti se dále seznámí s životem domácích užitkových zvířat v rámci hravých stanovišť si přednesenou látku mohou i prakticky vyzkoušet. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
5. VAŽME SI CHLEBA
Cílem programu je, aby děti poznaly životní cyklus rostlin, význam obilnin pro naší výživu a způsob jejich zpracování. Děti se naučí jak připravit půdu, kdy a jak se seje, hnojí a sklízí. Poznají a naučí se různé druhy obilnin . Program zahrnuje i ochutnávku domácího upečeného chleba. Doplněno pohádkou o kuřátku v obilí. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
6. OHEŇ

Cílem programu je naučit děti nebát se ohně a znát jeho sílu, ale i nebezpečí. Děti zjistí jak se oheň rozdělával v minulosti, kde všude je oheň dobrý sluha a kde nám pomáhá při práci. Dozví se, jak předcházet požárům,  jak se chovat v případě nebezpečí například při bouřce nebo požáru.

Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 

 

7. VODA

Program vysvětluje koloběh vody a její důležitost pro náš život. Děti se dozví kde se bere voda a v jakých skupenstvích se může nacházet. Poznají její sílu a snahu člověka ji zkrotit. Dozví se informace o oceánech a mořích a jak jim člověk mnohdy škodí. Hravou formou si procvičí přednesenou látku. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
8. VZDUCH
Cílem programu je pochopit význam vzduchu a naši odpovědnost za jeho čistotu. Děti se naučí složení vzduchu a vlastnosti plynů. Dozví se, jak se dá síla větru využít. V rámci programu děti vyzkoušejí pokusy se vzduchem, pochopí princip větrníku a nakonec si vyrobí malý vírníček. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 
 
9. ZEMĚ
Program je zaměřen na seznámení dětí se zemí-zeminou, kdo a jak zemi využívá, kdo bydlí v půdě. Děti se naučí, jak se dá předcházet znečisťování půdy, jak  třídit odpady a jak si vážit svého okolí. Během programu si děti vytvoří "půdní breberky" a seznámí se se životem potřebných žížal. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová

 

 

 

PROGRAMY SE ZVÍŘATY

 
10. BARNABY A JEHO KOČIČÍ SVĚT
Děti se seznámí s živým orientálním kocourkem Barnabym, poznají základy nové formy zooterapie pomocí koček, dozví se o životě koček, péči o ně, stravě, chování, spolupráci, výcviku i denních zvyklostech. Výuková hodina je věnována osvětě o životě a potřebách domácích zvířat, přímé komunikaci s kocourkem a doplněna kreativní výtvarkou. 
Kocourek Barnaby Simon je čistokrevný, veterinárně prověřený, naočkovaný a načipovaný. Rasa egyptský orientální kocour – modrošedý tečkovaný, zvyklý na práci s dětmi. Již 5 let dochází za dětmi do školek. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová

 

11. ŽÍŽALENÍ S AGÁTKOU
Program je zaměřený na environmentální výchovu, na rozvoj znalostí a povědomí o zpracování odpadů. Děti se seznámí s důležitostí třídění odpadů a hravou formou si vyzkouší,  jak mohou samy odpady třídit. Dozví se kam patří bio odpady z kuchyně, poznají žížalky jako užitečné pomocníky v této činnost, dozví se o vermikompostování. Vše doplněno ukázkou živých žížal. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
Tento program je podpořený Odborem životního prostředí MMB.

 

NAŠI ZVÍŘECÍ LEKTOŘI

             

               Bastík                                           Barnaby

 

PROGRAMY ZDRAVÍ A PREVENCE

12. MEDVÍDEK KULIČKA

Program je zaměřený na prevenci dětské obezity, na výchovu k pohybu a správným stravovacím návykům a zdravému životnímu stylu. Děti se zkusíhýbat, poznají co škodí, například potraviny pro ně nevhodné. 
Lektorka: Mgr. Lenka Kotková, absolventka MU, obor výživa a regenerace
 
 
 

 

EKOLOGICKÉ PROGRAMY

 
 
13. MRAVENCI A JEJICH SVĚT
Program je zaměřený na seznámení dětí se světem mravenců. V rámci výuky se děti seznámí s životem v mraveništi, dozví se, jak mravenci vypadají, čím se živ
í, jak se rozmnožují. Poznají několik druhů mravenů i dělbu práce v mraveništi. Naučí se novou básničku a pochopí potřebu jejich ochrany. 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 

14. STROMY, STROMKY, STROMEČKY
Program přináší dětem informace o důležitosti a významu lesa pro nás život. Děti poznají, jak se rodí strom, jak roste, co mu škodí a co pomáhá. Poznají jaké zvířata v lese žijí, které mu prospívají a které naopak ubližují. Program je doplněn poznáváním různých druhů stromů. Děti musí splnit několik hravých úkolů a vysvobodí tak stromy od nebezpečných škůdců. 
 
Lektorka: Ing. Jana Benešová
 
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

AKTIVNÍ ŠKOLKA

Školka, která si vybere 4 programy v jednom školním roce dostane označení „Aktivní školky“ a odměnu pro školku a všechny zúčastněné děti

ČASOVÝ HARMONOGRAM

50 minut výuky s aktivním přispěním dětí začátky v 9.oo, 10.oo a 11.oo hod ev. dle domluvy v jedné skupině max. 25 dětí výuka probíhá ve Vaší MŠ a ZŠ, lektor dojíždí

CENA

40,– Kč/dítě, minimální cena za jednu třídu 500,– Kč
 
INFORMACE A OBJEDNÁVÁNÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
 
e-mail: filianek@filianek.cz, benesova@filianek.cz uveďte prosím požadovaný termín, počet tříd a počet dětí, telefon
mobil: recepce 725 724 421
            Ing. Benešová 728 652 335
 
Filiánek, z.s.
Antonínská18, Brno 602 00
IČ: 02996707
 
Na setkání s dětmi i s Vámi pedagogy se těší lektoři Filiánku.