AKTUÁLNĚ

 
Připravujeme pro vás V. ročník soutěže.
Téma bude vyhlášeno 1.11.1017.

 

IV. ročník soutěže

 
Do IV. ročníku soutěže Reflexní děti se přihlásilo 20 soutěžních kolektivů z celé ČR, celkem více než 2127 dětí, hodnoceno bylo 126 výkresů. Věk soutěžících byl od 3 do 14 let. Proběhlo konečné hodnocení ve firmě G3, která následně vítězné 3 motivy Bludiček vyrazila formou bezpečnostních nažehlovaček pro vítěze soutěže a zúčastněné výtvarníky. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 31.5.2017 na Šelepce. 
 
 
 

  Reflexní děti  

Zveme Vás na IV. ročník výtvarné soutěže v tvorbě reflexního nažehlovacího motivu 

 

„POSVIŤME SI NA BLUDIČKU"

 
Výtvarná soutěž je určená dětem z MŠ a ZŠ.
Soutěž je zařazena do kampaně Brněnské dny bez úrazů pořádané Kanceláří Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna.
Zahájení soutěže 1.11. 2016, konec soutěže 31.3. 2017.
 
Soutěžní úkol:
Nakreslete návrh reflexního nažehlovacího motivu s tématikou obrázku bludičky.

Pravidla a průběh soutěže:

Přijímání návrhů do soutěže do 31.3.2017.
Hodnocení návrhů do 20.4.2017.
Vyhlášení výsledků soutěže v květnu 2017 na Dni dětí na Šelepce.
 

Ceny pro vítěze:

Autoři vítězných motivů obdrží diplom, věcné ceny, reflexní vestičku s vlastním reflexním motivem, sadu reflexních ochranných předmětů .
Každá z přihlášených škol obdrží zdarma 10 ks reflexních nažehlovaček s vítěznými motivy.
 
 
Hodnotící komise:
Roman Celý - člen rady JMK,
Richard Zemánek, zastupitel JMK  
Marek Leichmann - Autonova Brno, s.r.o., jednatel společnosti, 
Michal Růžička, G3, grafik,
Ivana Šnajderová, ředitelka Filiánek, z.s.
Petr Galatík - ředitel firmy G3 s.r.o.,
Pavlína Kocourková - Kancelář Brno - Zdravé město,
Jana Benešová, koordinátorka soutěže
Tereza Vystavělová, Filiánek
 

 

 
Adresa pro zasílání výtvarných návrhů reflexních motivů:
Filiánek, z.s., Antonínská 18, 602 00 Brno.
 
Podmínky soutěže, bližší podrobnosti a informace k průběhu soutěže:
Ing. Jana Benešová, e-mail: benesova@filianek.cz, mobil: 728 652 335.