FILIÁNEK SE PŘEDSTAVUJE

10. červen 2016 - Sál Břetislava Bakaly

V letošním roce se uskutečnil již sedmý ročník, který zakončil školní rok pro děti i dospělé z kroužků a kurzů, které v rámci školního roku navštěvují v zařízení Filiánek, z.s. na Antonínské ulici v Brně. Rodiče, prarodiče i ostatní návštěvníci měli možnost shlédnout 50 vystoupení malých i velkých účinkujících v těchto oborech: balet, divadlo a španělský tanec. Celkem se zúčastnilo přes 200 dětí a dospělých. V doprovodném programu, jako inspirace pro děti, zatančila primabalerína ND v Brně Jana Přibylová s partnerem - sólistou NDB Michalem Pimkem.

Tento projekt finančne podpořil Úřad městské části města Brna, Brno - střed.

    

 

REVITALIZACE  ZAHRADY  NA  ANTONÍNSKÉ  18  V BRNĚ

Duben - listopad 2015

V rámci projektu bude ve třech etapách revitalizována vnitrobloková zahrada ve středu Brna, kterou využívají děti ze školky a kroužků Filiánek a také obyvatelé domu. V letošním roce byla realizována první etapa - bylinný záhon, hmatový chodník, dřevěnné lavičky u pískoviště a oprava a nátěry domečku pro děti.

Revitalizaci zahrady finančně podpořil  Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.

Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica

   

Bylinný záhon   Pískoviště   

 

 

VERMIKOMPOSTÉRY  DO  BRNĚNSKÝCH  ŠKOLEK

Duben a květen 2015

Projekt podporuje environmentální osvětu v oblasti práce s bioodpady a jeho praktickým využitím.    
Vermikompostéty byly osazeny v MŠ Kneslova 7, MŠ Hudcova 47, MŠ Božetěchova 65, MŠ Semínko - Toulcův dvůr a MŠ Filiánek - Antonínská 18.
Osazení vermikompostérů do mateřských škol v Brně finančne podpořil  Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.
 
 
       

 

 

ŽÍŽALENÍ S AGÁTKOU

Duben, květen a červen 2015

 
Program zaměřený na environmentální výchovu, na rozvoj znalostí a povědomí o zpracování odpadů. Děti se seznámily s důležitostí třídění odpadů a hravou formou si vyzkouly,  jak mohou samy odpady třídit. Dozvěděly se kam patří bio odpady z kuchyně, poznaly žížalky jako užitečné pomocníky v této činnost, dozvěděly se o vermikompostování. Vše bylo doplněno ukázkou živých žížal. 
Tento výukový program pro MŠ a ZŠ  finančne podpořil  Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.
 
 
Výukový program - Žížalení s Agátkou     Výukový program - Žížalení s Agátkou     Výukový program - Žížalení s Agátkou
 
 
 

PODPORA CELOROČNÍHO PROVOZU KROUŽKŮ PRO DĚTI VE FILIÁNKU

Leden - prosinec 2015

 
Projekt podpořil celoroční činnost kroužků volnočasového charakteru pro děti a mládež od 3 do 15 let, které probíhají ve Filiánku na Antonínské ulici v Brně. Finanční podpora byla použita na úhradu části nájemného prostor, kde aktivity celoročně probíhají.
Tento projekt finančne podpořil  OŠMT Magistrátu města Brna.